THÙNG GỖ SỒI Ủ RƯỢU, BOM GỖ SỒI NHẬP KHẨU

Chào Mừng Quý Khách Đến Với Sản Phẩm Của Lê Long

XƯỞNG SẢN XUẤT THÙNG GỖ SỒI Ủ RƯỢU, BOM GỖ SỒI NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT TẠI LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM. GỖ SỒI NHẬP KHẨU MỸ, KHÔNG SỬ DỤNG KEO , KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT ĐỂ HOÀN THIỆN SẢN PHẨM, ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH KHI NGÂM Ủ RƯỢU.

XƯỞNG TRỐNG LÊ LONG

GỖ SỒI SAU KHI XẺ SẤY THÀNH TỪNG THANH NHỎ, ĐƯỢC PHƠI KHÔ TỰ NHIÊN DƯỚI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI.

THÙNG GỖ SỒI Ủ RƯỢU

CÔNG ĐOẠN ĐỐT LỬA CHO THÙNG GỖ SỒI ĐỂ TẠO MÙI HƯƠNG KHI NGÂM Ủ RƯỢU.

BOM GỖ SỒI NGÂM Ủ RƯỢU

CÔNG ĐOẠN VÀO LẮP CHO THÙNG GỖ SỒI , KHÔNG SỬ DỤNG KEO ĐỂ GẮN NẮP THÙNG RƯỢU.

THÙNG GỖ SỒI NGÂM Ủ RƯỢU

THÙNG GỖ SỒI SỬ DỤNG SÁU ĐAI THÉP GIA CỐ THÂN THÙNG GỖ SỒI, THIẾT KẾ VAN RÓT RƯỢU CROM MẠ ĐỒNG NHẬP KHẨU.

BOM RƯỢU GỖ SỒI NHẬP KHẨU