BÁN TRỐNG CỬA HÀNG BÁN TRỐNG UY TÍN

CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁN CÁC LOẠI TRỐNG CHIÊNG ĐÌNH CHÙA GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG PHỤC VỤ NHU CẦU KHÁCH HÀNG TRONG CẢ NƯỚC, TRỐNG LÊ LONG ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỐNG GỖ MÍT UY TÍN NHẤT, VỚI KINH NGHIỆM NÂU NĂM, ĐỘI NGŨ THỢ GIỎI LÀNH NGHỀ HÀNG NĂM ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG HÀNG VẠN CHIẾC TRỐNG LỚN NHỎ KHÁC NHAU. ĐỊA CHỈ XÓM 6 LÀNG NGHỀ TRỐNG ĐỌI TAM. ĐIỆN THOẠI 0934943088