Trống hát văn bộ 5 quả

Liên hệ 0376 705 896

Trống hát văn bộ 5 quả, đã điểu chỉnh âm điệu của từng chiếc trống theo nốt nhạc thanh trầm bổng, sản phẩm đạt chất lượng bảo hành 6 tháng.

Danh mục: